Techsauce Podcast

TS x Grand Prix EP02 ไขทุกความเข้าใจผิดเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า รวมทุกเรื่องราวที่ต้องรู้และเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้น

April 1, 2021

TS x Grand Prix Podcast EP2 คุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษ คุณเวล จากช่อง Welldone Guarantee ที่มาช่วยไขทุกความเข้าใจผิดเกี่ยวกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมทุกเรื่องราวที่คุณต้องรู้ และเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างคึกคักในตลาดรถยนต์ทั่วโลกและเมืองไทย โดยเฉพาะเรื่องของรถ EV และ เทคโนโลยีล้ำสมัยที่เราจะได้เห็นในอนาคตอันใกล้นี้

Podbean App

Play this podcast on Podbean App