Techsauce Podcast
TS EP.91 Cloud Smart Analytics สำคัญอย่างไรต่อการทำ Business Transformation ขององค์กร

TS EP.91 Cloud Smart Analytics สำคัญอย่างไรต่อการทำ Business Transformation ขององค์กร

October 10, 2021

ในยุคเทคโนโลยีที่กล่าวได้ว่า Data คือ น้ำมันดิบ ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต และ Data Analytic ก็เปรียบเป็นกระบวนการกลั่นน้ำมันเพื่อนำไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เช่นกัน โดยเฉพาะในด้านการทำ Business Transformation ขององค์กร ที่จะต้องมีอีกหลายองค์ประกอบที่จะเข้ามาเติมเต็มการทำงาน หนึ่งในนั้นคือ Cloud Smart Analytics ที่จะมีส่วนช่วยให้องค์กรสามารถประยุกต์ใช้ Data ให้ตอบโจทย์องค์กรได้อย่างตรงจุด
.
ใน Techsauce Podcast Episode นี้พูดคุยกับ ดร. ศรัณกรณ์ โชติวิจิตร  Business Consultant จาก  NTT Thailand ว่าองค์กรจะสามารถใช้ประโยชน์จาก Data และการจัดเก็บ Data บน Cloud อย่างไรได้บ้าง พร้อมยกกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เพื่อให้องค์กรได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://forms.office.com/r/PxpPDv6kms หรือ ap.th.ask@global.ntt

TS EP.90 ภารกิจของ บ้านปู เน็กซ์ กับการใช้โซลูชันพลังงานฉลาด ตัวช่วยขับเคลื่อนธุรกิจแห่งอนาคต และสร้างชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

TS EP.90 ภารกิจของ บ้านปู เน็กซ์ กับการใช้โซลูชันพลังงานฉลาด ตัวช่วยขับเคลื่อนธุรกิจแห่งอนาคต และสร้างชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

October 7, 2021

ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะใช้พลังงานสะอาดอย่างไรให้สอดคล้องกับเทรนด์และโลกแห่งอนาคต เพราะการใช้พลังงานสะอาดรูปแบบเดิมอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นการใช้พลังงานสะอาดจะต้องเปลี่ยนบริบทเชิงรุกสู่การใช้อย่าง ''ฉลาดและยั่งยืน" ยิ่งขึ้น ด้วย “โซลูชันพลังงานฉลาด" ของบ้านปู เน็กซ์ จึงเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจแห่งอนาคต พร้อมสร้างความยั่งยืนให้โลก และมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในสังคม
.
Techsauce Podcast Episode นี้เราจะไปพูดคุยกับคุณชนิต สุวรรณพรินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส – บริหารการตลาดและการขาย และคุณกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม ผู้อำนวยการอาวุโส-กลุ่มธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า 2 ผู้บริหารจาก บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด เกี่ยวกับภาพรวมแนวโน้มการใช้พลังงานสะอาด แนวทางการสร้างความยั่งยืนให้ทุกภาคส่วนด้วยโซลูชันพลังงานฉลาด รวมถึงบทบาทของ e-Mobility ที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สมาร์ทซิตี้ และเทรนด์เศรษฐกิจยุคใหม่

TS Advancing Thailand’s Digital Competitiveness EP.1 - ทำอย่างไรจะพัฒนา Digital Competitiveness ของไทย

TS Advancing Thailand’s Digital Competitiveness EP.1 - ทำอย่างไรจะพัฒนา Digital Competitiveness ของไทย

September 27, 2021
พบกับ Series พิเศษ 'Advancing Thailand’s Digital Competitiveness' พัฒนาความสามารถการแข่งขันดิจิทัลประเทศไทย โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพูดคุยกับ
  • คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสดช.
  • คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ 
ประธาน ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMAกับหัวข้อ ทำอย่างไรจะพัฒนา Digital Competitiveness ของไทย
TS EP.89 รู้จัก Cloud Contact Center ทำไมองค์กรยุคใหม่ถึงต้องเลือกใช้ ?

TS EP.89 รู้จัก Cloud Contact Center ทำไมองค์กรยุคใหม่ถึงต้องเลือกใช้ ?

September 27, 2021

จากการที่หลายองค์กรได้มีการ Transform ธุรกิจโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ โดยเฉพาะ Cloud ที่ได้มีการวางเป็น Infrastructure ซึ่งปัจจุบันหลายองค์กรก็ได้แตกแขนงมาใช้งานในรูปแบบของ
Cloud Contact Center ที่เข้ามาช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรได้มากขึ้น
.
สำหรับ  Techsauce Podcast Episode นี้จะพาพูดคุยกับ คุณวรวิทย์ หมื่นศรี  Senior GTM Practice Solutions Manager จาก NTT Thailand ที่จะมาอธิบายและพาไปทำความรู้จัก พร้อมวิธีการเตรียมพร้อมหากองค์กรต้องการใช้เทคโนโลยี Cloud Contact Center อีกทางเลือก ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่ช่วยให้องค์กรสามารถติดต่อสื่อสารและดูแลลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://forms.office.com/r/kArTu5gMBm หรือ ap.th.ask@global.ntt

TS EP.88 ทำไมถึงต้องลงทุนใน Deep Tech สำคัญต่อการยกระดับศักยภาพการแข่งขันอย่างไร ?

TS EP.88 ทำไมถึงต้องลงทุนใน Deep Tech สำคัญต่อการยกระดับศักยภาพการแข่งขันอย่างไร ?

September 21, 2021

Deep Tech หรือ เทคโนโลยีเชิงลึกที่ต้องมีการวิจัยระดับสูง สิ่งนี้ได้เข้ามามีบทบาาทสำคัญต่อการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันได้มีการลงทุนใน Tech Startup ด้านนี้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในไทย และระดับโลกเองก็ตาม
.
Techsauce Podcast Episode นี้จะพาไปพูดคุยกับ ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ถึงแนวทางการพัฒนาพร้อมอัปเดตเทรนด์ Deep Tech ในไทย รวมถึงการจัดงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021 (SITE 2021) ในปีนี้ที่มาในรูปแบบ Virtual Event ที่จะสร้างประสบการณ์เหนือจินตนาการ ก้าวข้ามรูปแบบงานที่เคยจัดอย่างไร้พรมแดนภายใต้แนวคิดหลัก DEEP TECH RISING : The Next Frontier of Innovation

TS EP.87 วังจันทร์วัลเลย์พื้นที่สร้างโอกาสทางธุรกิจให้ Startup ไทย

TS EP.87 วังจันทร์วัลเลย์พื้นที่สร้างโอกาสทางธุรกิจให้ Startup ไทย

September 20, 2021

เมื่อพูดถึงศูนย์กลางนวัตกรรม แหล่งรวมบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ และ Startup ชื่อดังของโลก เชื่อว่าหลายคนคงจะนึกถึง  Silicon Valley สหรัฐอเมริกา กันอย่างแน่นอน แต่รู้หรือไม่ว่า จริง ๆ แล้วประเทศไทยก็มีเมืองแห่งนวัตกรรม ที่พร้อมด้วย ecosystem ที่เอื้อต่อการพัฒนาและสร้างการเติบโตของ Startup เช่นกัน
.
โดยพื้นที่นี้เรียกว่า 'วังจันทร์วัลเลย์' โดยตั้งอยู่บริเวณเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi จังหวัดระยอง  ดังนั้น Techsauce Podcast Episode นี้จะพาไปทำความรู้จักกับวังจันทร์วัลเลย์กันให้มากขึ้น พร้อมทั้งเจาะลึกกันว่าพื้นที่นี้จะสร้างโอกาสให้กับ Startup อย่างไรได้บ้าง ?

TS EP.86 ทำไม Digital Transformation ถึงสำคัญกับองค์กร ?

TS EP.86 ทำไม Digital Transformation ถึงสำคัญกับองค์กร ?

September 9, 2021

Techsauce ชวนคุณโบ๊ท -พชร อารยะการกุล CEO แห่ง Bluebik Group มาพูดคุยถึงความสำคัญของการทำ Digital Transformation การแข่งขันขององค์กรในยุคเทคโนโลยี
.
รวมถึงทำความรู้จัก Bluebik ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่กำลังจะระดมทุน IPO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แนวโน้มการเติบโตเป็นอย่างไร และทำไมองค์กรต้องพึ่ง consulting firm

TS MICE Series EP.5 Part 2 เคล็ดลับการทำธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืน ด้วยแนวคิดแบบ Green by Numbers

TS MICE Series EP.5 Part 2 เคล็ดลับการทำธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืน ด้วยแนวคิดแบบ Green by Numbers

August 23, 2021

อุตสาหกรรม MICE เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ต้องให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการปรับรูปแบบการจัดงานที่ต้องคำนึงถึงการสูญเสียทรัพยากรน้อยที่สุด ใน Techsauce Podcast MICE Series EP.5 ตอนที่ 1 เราได้พาไปเจาะถึงกลยุทธ์ แคมเปญด้านความยั่งยืน รวมถึง Case Study ของการจัดงาน MICE ทั่วโลก กันไปแล้ว
.
ดังนั้นใน EP.5 ตอนที่ 2 เราจะพาไปทำความเข้าใจนำแนวคิด Green by numbers รวมถึงการนำมาปรับใช้ในอุตสาหกรรม MICE พร้อมอัปเดต case study ที่น่าสนใจจากการจัดงานทั่วโลก เพื่อให้ผู้ฟังนำไปเป็นไอเดีย ในการต่อยอดกับธุรกิจได้
.
ดำเนินรายการโดย คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ CEO & Co-Founder, Techsauce
และ คุณลภัสรดา พิพัฒน์ Senior Editor, Techsauce

TS EP.85 หาคำตอบกับ ZyGen ทำไม RPA ถึงเป็นทางรอด ของ ธุรกิจในยุคดิจิทัล ?

TS EP.85 หาคำตอบกับ ZyGen ทำไม RPA ถึงเป็นทางรอด ของ ธุรกิจในยุคดิจิทัล ?

August 16, 2021

ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราต่างทราบกันดีว่าเทคโนโลยี ถือเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบันนี้ที่หุ่นยนต์ได้พัฒนาการมาจนถึงขั้นที่ช่วยงานมนุษย์ได้แล้ว
โดยเข้ามาช่วยในการลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนลง เพื่อให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยี RPA หรือที่เรียกกันว่าแรงงานดิจิทัล
.
Techsauce Podcast จะพาไปพูดคุยกับ คุณท็อป-ชลภัทร์ ภูริปัญโญ  Managing Director of ZyGen หาคำตอบกันว่า ทำไมเทคโนโลยี RPA ถึงกลายเป็นทางรอดสำหรับองค์กรธุรกิจในยุคดิจิทัลรับโปรโมชั่นฟรี One Day Process Discovery Workshop การคัดเลือกกระบวนที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้องค์กรของท่านนำ RPA ไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://zygencenter.com/rpa-online-workshop/
ท่านสามารถกรอก Promotion Code เพื่อรับสิทธิพิเศษ TSCDC21 ในการลงทะเบียนครั้งนี้

TS MICE Series EP.5 Part 1 เคล็ดลับการทำธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืน ด้วยแนวคิดแบบ Green by Numbers

TS MICE Series EP.5 Part 1 เคล็ดลับการทำธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืน ด้วยแนวคิดแบบ Green by Numbers

August 16, 2021

ต้องยอมรับว่าปัญหาสิ่งแวดล้อม กับธุรกิจ เป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องโดยที่แยกจากกันไม่ได้ ดังนั้นประเด็น Sustainability จึงกลายเป็นเทรนด์ที่ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็นการจัดประชุม งานแสดงสินค้าต่างๆ ที่ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมาก รวมถึงยังก่อให้เกิดขยะเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับตัวต่อกระแสโลกด้วยเช่นกัน
.
ใน EP.5 ตอนที่ 1 ของ Techsauce Podcast MICE Series จะไปเจาะลึกถึงกลยุทธ์และแคมเปญด้านความยั่งยืนของการจัดงานไมซ์ทั่วโลก การจัดงานด้วยแนวคิด Green by Numbers และ Case Study จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่มีการจัดงานโดยใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากที่สุดงานหนึ่งของโลก
.
ดำเนินรายการโดย คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ CEO & Co-Founder, Techsauce
และ คุณลภัสรดา พิพัฒน์ Senior Editor, Techsauce

Podbean App

Play this podcast on Podbean App