Techsauce Podcast

TS for Biz EP.05 (ฉบับเต็ม) กรณีศึกษาจาก AI แยกขวดแก้วในโรงงาน รวมเร็ว แม่นยำ ลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน

January 14, 2021
AI แยกขวดแก้วในโรงงาน ทำงานซ้ำซ้อนแทนคน รวดเร็ว แม่นยำ และยังช่วยลดปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมได้
.
Case Study นี้เป็นงานวิจัยที่ CMKL University ทำร่วมกับภาคธุรกิจอย่าง บริษัท ไทย เบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน)
ในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์ให้สามารถแยกขวดแก้ว ที่ส่งมาจากร้านรับซื้อของเก่า ให้โรงงานนำไปแยกเพื่อ Recycle มาใช้ในเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มต่อไป
.
สำหรับความพิเศษของเทคโนโลยี AI นี้ คือ การเรียนรู้ข้อมูลที่มีความเฉพาะด้านมาก ๆ เพื่อที่จะได้จำแนกขวดแก้ว ว่ามีได้มาตรฐานที่จะนำไปใช้ต่อได้หรือไม่ ติดตามรายละเอียดฉบับสรุปได้ในคลิปนี้
.
และเตรียมพบกับสัมภาษณ์ฉบับเต็มที่จะมาเล่าถึงเรื่องราวของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจในรูปแบบ Podcast ได้เร็ว ๆนี้

Podbean App

Play this podcast on Podbean App