Techsauce Podcast

TS EP.84 ถอดบทเรียนไฟไหม้ โรงงานสารเคมีกิ่งแก้ว กับเบื้องหลังทีมช่วยดับเพลิง จากเครือ GC

July 29, 2021

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานสารเคมีที่กิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ที่ผ่านมา ได้สร้างผลกระทบกับประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง
.
Techsauce Podcast Episode นี้ชวนคุณ กฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ และ คุณ ณัฐธัญ ละอองทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการตอบโต้และควบคุมภาวะฉุกเฉิน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ GC ทีมที่เข้าไปช่วยดับเพลิงจากเหตุการณ์ครั้งนั้น มาพูดคุยกัน ถึงเบื้องหลังของการดับเพลิงว่าในที่จริงเกิดอะไรขึ้นบ้าง ต้องใช้กระบวนการอย่างไร รวมถึงมาถอดบทเรียนกรณีไฟไหม้สารเคมีที่เกิดขึ้นในประเทศ พร้อมแนวทางการป้องกัน

Podbean App

Play this podcast on Podbean App