Techsauce Podcast

Exec Insight EP.53 จากวันล้มละลาย สู่วันที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดบทเรียน ‘ล้มแล้วลุก’ จาก ศรีไทยซุปเปอร์แวร์

April 9, 2021

การจะฝ่าฟันปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ผู้บริหารต้องมีสติ แล้วปัญญาจะตามมา นอกจากการมีสติแล้ว
อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของการบริหารคน ?
การสืบทอดกิจการของครอบครัว มีวิธีการถ่ายทอดบทเรียนทางธุรกิจและทำงานกับคนรุ่นใหม่อย่างไร ?

Techsauce พูดคุยกับ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

Podbean App

Play this podcast on Podbean App