Techsauce Podcast
TSExecinsight EP.19 สร้างนวัตกรรม ‘ใหม่’ ด้วย Speed ที่ ‘ใช่’ หัวใจการปรับตัวแบบ Thai Union

TSExecinsight EP.19 สร้างนวัตกรรม ‘ใหม่’ ด้วย Speed ที่ ‘ใช่’ หัวใจการปรับตัวแบบ Thai Union

July 2, 2020

[Exec insight]
ธีรพงศ์ จันศิริ CEO Thai Union

สร้างนวัตกรรม 'ใหม่' ด้วย Speed ที่ 'ใช่' หัวใจการปรับตัวแบบ Thai Union

หากพูดถึงการปรับตัวในธุรกิจ นอกจากการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาแล้ว ความเร็วก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกธุรกิจยุคหลัง Covid-19 ซึ่งถึงแม้ว่า Thai Union หนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมอาหารบ้านเราจะมียอดขายเติบโตขึ้น แต่ก็มีการปรับโจทย์ตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างใกล้ชิด

ในโอกาสนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการวางกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจระยะยาว และคำแนะนำการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจเพื่อรับมือกับวิกฤตในอนาคต ที่ไม่ได้หยุดแค่ Covid-19 กับคุณคุณธีรพงศ์ จันศิริ CEO Thai Union

TSExecinsight EP.18 ไม่ฝากความหวังกับวัคซีน และทำตัวให้แข็งแรง จากคุณเศรษฐา แสนสิริ

TSExecinsight EP.18 ไม่ฝากความหวังกับวัคซีน และทำตัวให้แข็งแรง จากคุณเศรษฐา แสนสิริ

July 2, 2020

[Exec insight]
เศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด

ไม่ฝากความหวังกับวัคซีน และทำตัวให้แข็งแรง จากคุณเศรษฐา แสนสิริ

ในช่วงที่หลายธุรกิจลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาด แต่ แสนสิริ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในไทย ยังคงเดินหน้าได้อยู่ หลังประกาศยอดขาย 4 เดือนแรกที่ราว 17,300 ล้านบาท และยังเตรียมเดิมหน้าในหลายทาง โดยไม่หวังรอวัคซีนมากู้สถานการณ์ ซึ่งรวมถึงการออกหุ้นกู้ "ตลอดชีพ" ด้วย

สิ่งที่แสนสิริพยายามทำอยู่ตอนนี้คือการ "ทำตัวให้แข็งแรง" เพื่อก้าวต่อไปในโลกที่ความไม่แน่นนอนเป็นเรื่องปกติ เราจึงอยากชวนทุกท่านมาฟังคมคิดและคำแนะนำของคุณ เศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่กลั่นกรองแนวคิดจากวิกฤตตั้งแต่อดีตถึงปัจุบัน เพื่อก้าวสู่อนาคต

TS Podcast EP.62 Future of Learning เผยวิถีการสร้างการเรียนรู้แห่งอนาคต

TS Podcast EP.62 Future of Learning เผยวิถีการสร้างการเรียนรู้แห่งอนาคต

July 2, 2020

[Podcast] การศึกษาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีบทบาทชัดเจนในการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งตอนนี้ เรามีแนวคิดถึงการปฏิรูปการศึกษาอยู่ตลอดเวลา รวมถึงมีผู้พัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านนี้อยู่เสมอ แต่คำถามคือ การปฏิรูปที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่อะไร นวัตกรรมใหม่ๆ จะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพหรือแก้ปัญหาอย่างไรในเรื่องการศึกษา ใน Episode เราจะมาหาคลายข้อสงสัยกันด้วยแนวทางของ Future Study กับคุณวิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต, FutureTales Lab by MQDC

TSExecinsight EP.17 ปัญหาการศึกษาไทย ใครแก้? ในทัศนะของ สราวุฒิ อยู่วิทยา

TSExecinsight EP.17 ปัญหาการศึกษาไทย ใครแก้? ในทัศนะของ สราวุฒิ อยู่วิทยา

July 1, 2020

[Exec insight]
.
สราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP
.
ปัญหาการศึกษาไทย ใครแก้? ในทัศนะของ สราวุฒิ อยู่วิทยา
.
เชื่อว่าทุกท่านทราบดีว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพาเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันยั่งยืน แต่หากถามถึงผลลัพธ์จากการจัดการศึกษาในวันนี้ ก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำอยู่มากทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพและการเข้าถึง ซึ่งผู้ที่ส่วนแก้ไข อาจไม่ได้จำกัดแค่หน่วยงานรัฐ แต่ภาคเอกชนซึ่งเป็นผลผลิตของการศึกษาเองก็มีส่วนเข้าร่วมเพื่อแก้ปัญหาได้เช่นกัน
.
มาฟังทัศนะแนวคิดการแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาจากผู้บริหารที่เชื่อว่า "เอกชน" เป็นส่วนที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือด้านการศึกษาอย่างจริงจัง อย่างคุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP ใน Exec insight Episode นี้

TSExecinsight EP.16 สำรวจ Banking-Fintech หลัง COVID-19 เมื่อ Cashless และ Loan คือ เครื่องมือสู้ภัย

TSExecinsight EP.16 สำรวจ Banking-Fintech หลัง COVID-19 เมื่อ Cashless และ Loan คือ เครื่องมือสู้ภัย

June 29, 2020

[Exec insight x Accenture]
.
สำรวจ Banking-Fintech หลัง COVID-19 เมื่อ Cashless และ Loan คือ เครื่องมือสู้ภัย
.
ต้องถือว่า ภาคธุรกิจการเงินเป็นภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและเด่นชัดที่สุด แต่หลังการเข้ามาของ COVID-19 ภาคการเงินเองก็ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้เกิดการเร่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ จนกลายเป็นเทรนด์ที่อาจเปลี่ยนภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมการเงินในอนาคต
.
ทิศทางของธนาคารพาณิชย์ในยามที่ธุรกิจทั่วโลกหยุดชะงัก ความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ บริการรูปแบบใหม่ๆ ในยุค Social Distancing รวมถึงบทบาทของเทคโนโลยีอย่าง Automation และ Blockchain ทั้งหมดนี้ จะเป็นโฉมหน้าสำคัญของอุตสาหกรรมการเงินโลกอย่างไร ร่วมหาคำตอบกับกับคุณนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี, Country Managing Director, Accenture in Thailand

TS EP.61 ผู้นำองค์กร กับการรักษา Talent ให้ยังอยู่แม้พ้นวิกฤตโควิด-19

TS EP.61 ผู้นำองค์กร กับการรักษา Talent ให้ยังอยู่แม้พ้นวิกฤตโควิด-19

June 24, 2020

[Podcast] สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารบุคลากรไป อย่างที่หลายองค์กรไม่คาดคิด โดยส่งผลให้ผู้บริหาร ผู้นำองค์กร และฝ่ายงานทรัพยากรบุคคล หรือ HR ต้องทำงานกันอย่างหนักทั้งในเรื่องของการวางแผนงานต่าง ๆ การกำหนดนโยบายที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและมากกว่าเดิม รวมถึงยังต้องสื่อสารออกไปอย่างชัดเจนและสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มพนักงานที่เป็น Talent ให้ยังคงอยู่กับองค์กรต่อไป ใน Episode นี้ค่ะ Techsauce ได้พูดคุยกับ ดร.ภิรตา ภักดีสัตยพงศ์ จาก PwC ประเทศไทย ถึงกรณีศึกษาการบริหาร Workforce ทั่วโลกรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เรียนรู้ได้ในทุกระดับองค์กร

TS EP.60 เรียนรู้วัฒนธรรมการสร้าง Innovation ในแบบของ SCB 10X

TS EP.60 เรียนรู้วัฒนธรรมการสร้าง Innovation ในแบบของ SCB 10X

June 23, 2020

 [Podcast] เพื่อความรวดเร็วในการปรับตัวให้ทันกระแส ธุรกิจขนาดใหญ่ปัจจุบันจึงมุ่งเน้นการพัฒนา "นวัตกรรมองค์กร" ให้รองรับความรวดเร็วของกระแสดังกล่าว แต่ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญไม่แพ้รูปแบบที่เลือกใช้ คือแนวทางการสร้าง "วัฒนธรรมองค์กร" เพื่อเป็นพื้นที่บ่มเพาะนวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้อย่างมั่นคง ในวันนี้ Techsauce ได้โอกาสพูดคุยกับคุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร, Head of Venture Builder, SCB 10X ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะมาบอกเล่าถึงวิธีและแนวคิดที่ใช้งานจริงใน SCB 10X ให้ได้ทราบกัน

TSExecinsight EP.15 พาธุรกิจตอบสนองตรงใจ ในยุคที่ผู้บริโภคซับซ้อนกว่าเคย

TSExecinsight EP.15 พาธุรกิจตอบสนองตรงใจ ในยุคที่ผู้บริโภคซับซ้อนกว่าเคย

June 23, 2020

[Exec insight x Accenture]

พาธุรกิจตอบสนองตรงใจ ในยุคที่ผู้บริโภคซับซ้อนกว่าเคย

ปฏิเสธไม่ได้ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนแปลงไป ด้วยปัจจัยเร่งหลายอย่าง ทั้งจากการตอบสนองของธุรกิจ จากสถานการณ์บังคับอย่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือแม้แต่สถานการณ์ทางสังคมทั้งหลาย ก็มีผลให้ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

ด้วยอัตราเร่งของความเปลี่ยนแปลง ณ วันนี้ ทำให้เราเข้าสู่ยุคที่ไม่อาจคาดเดาความเปลี่ยนแปลงได้มากเท่าเดิมอีกแล้ว สิ่งที่ธุรกิจควรทำจึงต่างออกไปจากที่เคยทำมาก่อนอย่างมาก คุณนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี, Country Managing Director, Accenture in Thailand จะมาอธิบายประเด็นสำคัญที่ธุรกิจควรยึดถือเพื่อสนองต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

TSExecinsight EP.14 เทคโนโลยี เทรนด์บริโภค ความท้าทายของการเปลี่ยนผ่านสู่ช่วง Post COVID-19

TSExecinsight EP.14 เทคโนโลยี เทรนด์บริโภค ความท้าทายของการเปลี่ยนผ่านสู่ช่วง Post COVID-19

June 22, 2020

[Exec insight] . ปฐมา จันทรักษ์ Vice President for Indochina Expansion and Managing Director, IBM . เทคโนโลยี เทรนด์บริโภค ความท้าทายของการเปลี่ยนผ่านสู่ช่วง Post COVID-19 . ปี 2020 เป็นปีที่เทคโนโลยีกำลังก้าวสู่จุดที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค แต่การเข้ามาของ COVID-19 ถือเป็นตัวเร่งให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในวิถีและอัตราเร่งที่เปลี่ยนไป ทำให้โลกต่อจากนี้ในช่วง Post COVID-19 ไม่อาจดำเนินด้วยรูปแบบที่เราประเมินไว้ก่อนหน้านี้ได้เลย . มาร่วมสำรวจเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้าปรับโฉมพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวทางบริหารธุรกิจในยุคหลัง COVID-19 จากคุณปฐมา จันทรักษ์ Vice President for Indochina Expansion and Managing Director, IBM

TS EP.59 รู้จัก Cash Management กลไกสำคัญในการรอดวิกฤต

TS EP.59 รู้จัก Cash Management กลไกสำคัญในการรอดวิกฤต

June 18, 2020

[TS Podcast] ในวันนี้ต้องถือว่าผลกระทบจาก COVID-19 เริ่มเผยให้เห็นความเสียหายทางเศรษฐกิจชัดขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่ภาคธุรกิจควรตระหนักในเวลานี้จึงหนีไม่พ้นเรื่องของ Cash Management หรือการบริหารจัดการเงินสด อันเป็นกลไกสำคัญที่พาให้ธุรกิจรอดวิกฤตได้เช่นที่ผ่านมา ใน Episode นี้ Techsauce ได้ร่วมกับ PwC ส่งต่อความรู้และแนวคิดที่จำเป็นในด้าน cash management โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉันทนุช โชติกพนิช หุ้นส่วนสายงานดีลส์ ของ PwC Thailand จะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นนี้